tác phẩm báo in - các bài viết về tác phẩm báo in, tin tức tác phẩm báo in
Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí tăng kinh phí cho thông tin

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí tăng kinh phí cho thông tin

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan cần căn cứ điều kiện thực xem xét bố trí dự toán giao nhiệm...