Than sinh học - các bài viết về Than sinh học, tin tức Than sinh học
TS. Lê Thị Nhi Công nghiên cứu 'Chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu bằng vi khuẩn tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ trấu'

TS. Lê Thị Nhi Công nghiên cứu "Chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu bằng vi khuẩn tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ trấu"

Đề tài khoa học do TS. Lê Thị Nhi Công chủ trì thực hiện được Hội đồng nghiệm thu đánh...