tháo rỡ các công trình sai phạm - các bài viết về tháo rỡ các công trình sai phạm, tin tức tháo rỡ các công trình sai phạm
Tiếp tục tháo dỡ các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Tiếp tục tháo dỡ các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm này sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Công trình nào không tự...