thời tiết Nam Bộ - các bài viết về thời tiết Nam Bộ, tin tức thời tiết Nam Bộ
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/4): Nam Bộ có nắng nóng trên 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/4): Nam Bộ có nắng nóng trên 35 độ C

Đông Bắc Bộ ngày nắng. Phía Tây Bắc, vùng núi Bắc Trung Bộ, phía Bắc từ Đà Nẵng đến...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/4): Hà Nội ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/4): Hà Nội ngày nắng

Đông Bắc Bộ ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc miền Trung có nắng...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/4): Hà Nội và cả nước ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/4): Hà Nội và cả nước ngày nắng

Ngày mai (26/4) cả nước trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Phía Tây Bắc và vùng núi...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/4): Hà Nội và các khu vực trên cả nước đều có nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/4): Hà Nội và các khu vực trên cả nước đều có nắng nóng

Ngày 25/4 các khu vực trên cả nước đều có nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi, Hà...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/4):  Bắc miền Trung và Nam Bộ có nắng nóng 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/4): Bắc miền Trung và Nam Bộ có nắng nóng 35 độ C

Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc miền Trung và Nam Bộ...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/4): Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/4): Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng

Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/4): Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng; Nam Bộ nóng 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/4): Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng; Nam Bộ nóng 35 độ C

Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/4): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/4): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét

Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên,...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/4): Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/4): Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Bắc Bộ trời rét, có mưa rào và dông. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ mưa vừa mưa to....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/4):  Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/4): Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi

Bắc Bộ trời rét, có mưa rào và dông. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ mưa vừa mưa to....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/4): Bắc Bộ, Hà Nội trời rét, mưa rào và dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/4): Bắc Bộ, Hà Nội trời rét, mưa rào và dông

Bắc Bộ chuyển rét, mưa rào và dông; Tây Bắc có nơi mưa rất to. Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/4): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/4): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác

Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gần sáng và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Tây Bắc và vùng...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13-14/4): Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13-14/4): Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều hửng nắng

Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Tây Bắc và Bắc Trung...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh

Ngày mai (8/4) nắng cả ngày trên phạm vi cả nước. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/4): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/4): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi

Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, không mưa. Miền Trung mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Tây...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/4): Nam Bộ chiều tối mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/4): Nam Bộ chiều tối mưa vừa mưa to

Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, không mưa, ngày nắng. Bắc Trung Bộ mưa vài nơi. Từ Đà...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa vừa...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/4): Miền Trung có mưa rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/4): Miền Trung có mưa rất to

Bắc Bộ, Bắc miền Trung trời rét; vùng đồng bằng và ven biển đêm mưa rào rải rác. Trung Bộ...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/3-1/4): Trung Bộ, Tây Nguyên mưa rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/3-1/4): Trung Bộ, Tây Nguyên mưa rất to

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trung Bộ, Tây Nguyên mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/3): Bắc Bộ trời lạnh; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/3): Bắc Bộ trời lạnh; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa rất to

Bắc Bộ đêm trời lạnh, sương mù rải rác, mưa rào và dông vài nơi. Bắc Trung Bộ trưa chiều...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/3): Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/3): Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mưa vừa mưa to

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, sương mù nhẹ rải rác. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/3): Cả nước mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/3): Cả nước mưa rào và dông rải rác

Miền Bắc đêm và sáng trời rét, vùng núi cục bộ mưa vừa mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/3):  Hà Nội, Bắc Bộ rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/3): Hà Nội, Bắc Bộ rét về đêm và sáng

Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa rào và dông rải rác. Vùng núi phía Bắc và Bắc miền Trung...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/3): Nam Bộ nắng nóng; cảnh báo mưa dông trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/3): Nam Bộ nắng nóng; cảnh báo mưa dông trên cả nước

Bắc Bộ ngày mai trời rét, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa mưa to, gió vùng ven biển...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/3): Nam có nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/3): Nam có nắng nóng

Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng....
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/3): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/3): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng ấm. Nền nhiệt...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/3): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/3): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa vài nơi

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, mưa rải rác. Tây Bắc cục bộ mưa vừa mưa to. Nam...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/3):  Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/3): Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, mưa rào và dông rải rác

Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C, cục bộ mưa vừa mưa to; vùng núi có nơi mưa...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/3): Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/3): Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối mai cục bộ mưa vừa mưa to. Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam...