Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới - các bài viết về Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, tin tức Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
Việt Nam coi trọng hoạt động hợp tác với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Việt Nam coi trọng hoạt động hợp tác với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam với sở hữu trí tuệ.