Tổng Thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - các bài viết về Tổng Thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam, tin tức Tổng Thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden: Đón chờ một chương mới trong quan hệ hai nước

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden: Đón chờ một chương mới trong quan hệ hai nước

Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe...