TP. Thủ Đức có bao nhiêu phó Chủ tịch?

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sẽ có không quá 4 phó chủ tịch TP. Thủ Đức.

Ngày 24/12, tại TP.HCM diễn ra phiên họp Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì phiên họp

Đây là phiên họp thứ hai nhằm góp ý cho dự thảo Nghị định.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, sau cuộc họp ngày 19/12, Bộ đã khẩn trương tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. 

Theo đó, dự thảo Nghị định, tại chương IV quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM, số phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức không quá 5 người cho đến hết nhiệm kỳ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. 

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, trên cơ sở thống nhất ý kiến các sở, ngành…, UBND TP đã thống nhất đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số điều trong quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức .

Về số lượng Phó Chủ tịch TP. Thủ Đức, dự thảo quy định không quá 4 Phó Chủ tịch. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Thủ Đức có không quá 13 phòng, gồm 10 phòng theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và 3 cơ quan khác. Ngoài ra, tổng số cấp phó của của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của TP. Thủ Đức không quá 39.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP.HCM cũng thống nhất đề xuất thành lập Phòng Khoa học Công nghệ tại TP Thủ Đức.

Ông Phong cũng cho biết, dự kiến ngày 31/12/2020, TP.HCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức  thuộc TP.HCM. TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021.

PV