trang bị LMHT - các bài viết về trang bị LMHT, tin tức trang bị LMHT
 Riot xóa trang bị Thần Thoại để cân bằng game, người chơi chỉ ra món đồ cần 'bay màu' nhất

Riot xóa trang bị Thần Thoại để cân bằng game, người chơi chỉ ra món đồ cần "bay màu" nhất

Theo ý kiến của cộng đồng LMHT thì có một trang bị cũng cần được Riot xử lý ngay lập tức...