trạng thái bình thường - các bài viết về trạng thái bình thường, tin tức trạng thái bình thường
Chủ tịch TPHCM: 'Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào'

Chủ tịch TPHCM: "Chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào"

Theo ông Mãi, có những lúc, công tác điều hành của thành phố không tránh khỏi lúng túng, hạn...