Trung Quốc hải đảo - các bài viết về Trung Quốc hải đảo, tin tức Trung Quốc hải đảo
Hàng trăm Tàu Trung Quốc phân tán khắp nhiều khu vực tại Biển Đông

Hàng trăm Tàu Trung Quốc phân tán khắp nhiều khu vực tại Biển Đông

Động thái này cho thấy Trung Quốc “có thể đang thực hiện các hoạt động bất hợp...