tỷ lệ bao phủ - các bài viết về tỷ lệ bao phủ, tin tức tỷ lệ bao phủ
Tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam đã vượt mức mục tiêu WHO đề ra

Tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam đã vượt mức mục tiêu WHO đề ra

Đến nay, tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là 79% và tỷ lệ bao phủ đủ...