vải thiều mất mùa - các bài viết về vải thiều mất mùa, tin tức vải thiều mất mùa
Người dân Bắc Giang bất lực vì vải thiều mất mùa: 'Chưa năm nào tôi thấy đáng sợ như năm nay'

Người dân Bắc Giang bất lực vì vải thiều mất mùa: "Chưa năm nào tôi thấy đáng sợ như năm nay"

Là một trong những vùng sản xuất vải thiều lớn nhất cả nước, nhưng vụ vải thiều năm nay...