Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở - các bài viết về Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở, tin tức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa tăng lương để ngân sách nhà nước hỗ trợ những người khó khăn hơn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa tăng lương để ngân sách nhà nước hỗ trợ những người khó khăn hơn

Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế xã hội hết...