Chủ tịch Quốc hội nêu 8 giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ cho nhiệm kỳ tới

Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Ngày 24/9, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gợi mở 8 giải pháp phát triển thành phố cho nhiệm kỳ tới.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sáng 24-9 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sáng 24-9 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thứ nhất, cần tập trung phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo bối cảnh, đặc điểm tình hình trong những năm tới cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ và là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Thứ tư, phát triển nhanh và bền vững TP Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp.

Thứ năm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội.

Thứ sáu, tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế.

Thứ bảy, kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Thứ tám, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đặc biệt trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Thanh Mai

Một thanh niên ở Hà Nội khi sét đánh chết khi sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin

Một thanh niên ở Hà Nội khi sét đánh chết khi sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin

Trong lúc trời mưa, một thanh niên ở Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn dùng điện thoại trong lúc sạc pin nên đã bị sét đánh tử vong.