Điểm lạ trong giải trình của Địa ốc Hoàng Quân về lợi nhuận giảm 61%?

Lãi ròng giảm 61%, Địa ốc Hoàng Quân giải trình do gặp khó khăn trong kinh doanh. Tuy nhiên, doanh thu lại tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân , vừa công bố giải trình báo cáo tài chính quý II/2020 sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở.

Doanh thu tăng gấp đôi nhưng giải trình kinh doanh gặp khó

HĐQT Địa ốc Hoàng Quân giải trình, lợi nhuận sau thuế trong quý II/2020 giảm đến 61% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty đã phải đối mặt với khó khăn trong kinh doanh vì khách hàng hạn chế chi tiêu trong mùa dịch.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý II/2020, tình hình kinh doanh của Hoàng Quân trong thời gian qua không hề ảm đạm, thậm chí có phần bức phá so với trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 214,6 tỷ đồng, sau khi giảm trừ các khoản hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần còn 195,3 tỷ đồng. Mức doanh thu kỳ này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản khác có doanh thu chủ yếu dựa vào cung cấp dịch vụ, Địa ốc Hoàng Quân vẫn có doanh thu bán bất động sản chiếm tới 98,5% tổng doanh thu. Hoạt động bán bất động sản cũng đem về doanh thu tăng tương ứng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính của Hoàng Quân bị vơi đi gần một nửa, từ 1.527,2 tỷ đồng của quý II/2019 chỉ còn 893,9 tỷ đồng trong quý II/2020. Chiếm phần lớn và cũng bị vơi đi phần lớn là lãi bán hàng trả chậm.

Từ báo cáo tài chính, dễ dàng thấy rõ nguyên nhân khiến lãi ròng của Địa ốc Hoàng Quân giảm mạnh là do sự tăng lên nhanh chóng của giá vốn bán hàng. Giá vốn trong kỳ báo cáo này ghi nhận ở mức 149,3 tỷ đồng, đội lên gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ vốn/doanh thu ở mức khá cao, gần 8/10. Điều này kéo biên lợi nhuận gộp của công ty này về mức 23,5%. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 3,9 tỷ đồng, thay vì hơn 10 tỷ đồng như cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Địa ốc Hoàng Quân gom về 333,4 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 7,5 tỷ đồng lãi ròng. So với 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu tăng tới 71,6% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 64,1%.

Dòng tiền kinh doanh tăng hơn 1,7 lần

Nhìn chung, tình hình tài chính của Địa ốc Hoàng Quân ít biến động trong kỳ báo cáo này.

Tổng tài sản của "ông trùm" nhà ở xã hội nhích nhẹ từ 6.713 tỷ đồng vào đầu năm lên 6.739 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2020. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn. Nhóm này chiếm tới 58,7% tổng tài sản của công ty.

Giá trị hàng tồn kho trong kỳ báo cáo tài chính lần này đã được công ty thanh lý so với trước. Hoàng Quân hiện còn hơn 540 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty vào cuối tháng 6/2020 được cải thiện đáng kể, tăng hơn 1,7 lần so với giai đoạn bán niên năm ngoái. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động đầu tư lại thâm hụt nặng, đang âm gần 29,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác giảm mạnh và công ty không còn khoản tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng thâm hụt thêm gấp đôi so với năm ngoái. Kỳ này, Hoàng Quân dồn tiền để chi trả nợ gốc vay. Tuy vậy, tiền và các khoản tương đường không bị vơi đi quá mạnh, vẫn còn dương hơn 37 tỷ đồng.

Địa ốc Hoàng Quân sở hữu 22 dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương ở khu vực phía Nam. Ảnh: Mogi
Địa ốc Hoàng Quân sở hữu 22 dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương ở khu vực phía Nam. Ảnh: Mogi

Tổng nợ phải trả của Địa ốc Hoàng Quân nhích nhẹ thêm 0,75% so với đầu năm, ở mức 2.404 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ tăng thêm 0,2% đạt 4.334 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ/vốn của Hoàng Quân đang tiến gần mức 6/10.

Tổng vay và nợ thuê tài chính của Địa ốc Hoàng Quân giảm nhẹ 0,7% còn hơn 333,6 tỷ đồng. Công ty này không có áp lực vay nợ tài chính vì phần lớn là vay và nợ thuê tài chính dài hạn với toàn bộ là gần 186 tỷ đồng trái phiếu.

TẤT ĐẠT