Hải Dương 8 - các bài viết về Hải Dương 8, tin tức Hải Dương 8
Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Việc đưa tàu Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nằm trong chuỗi hành...