kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - các bài viết về kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, tin tức kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Học sinh lớp 1 tự ra ngoài cổng trường đứng, không phải do giáo viên

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Học sinh lớp 1 tự ra ngoài cổng trường đứng, không phải do giáo viên

Trong kết luận sau cuộc họp của UBND TP Hải Phòng và Trường Quang Trung, học sinh tự ra ngoài...