Kết quả xổ số miền Nam
XSHCM 28/9/2020 – KQXSHCM 28/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 28/9/2020

XSHCM 28/9/2020 – KQXSHCM 28/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 28/9/2020

Xổ số TP.HCM (XSHCM 28/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/9/2020. Bạn đọc có...
XSCM 28/9/2020 – KQXSCM 28/9/2020: Trực tiếp xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 28/9/2020

XSCM 28/9/2020 – KQXSCM 28/9/2020: Trực tiếp xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 28/9/2020

Xổ số Cà Mau (XSCM 28/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSDT 28/9/2020 – KQXSDT 28/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 28/9/2020

XSDT 28/9/2020 – KQXSDT 28/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 28/9/2020

Xổ số Đồng Tháp (XSDT 28/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/9/2020. Bạn đọc...
XSTG 27/9/2020 – KQXSTG 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 27/9/2020

XSTG 27/9/2020 – KQXSTG 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 27/9/2020

Xổ số Tiền Giang (XSTG 27/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/9/2020. Bạn đọc có...
XSKG 27/9/2020 – KQXSKG 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 27/9/2020

XSKG 27/9/2020 – KQXSKG 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 27/9/2020

Xổ số Kiên Giang (XSKG 27/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/9/2020. Bạn đọc có...
XSDL 27/9/2020 – KQXSDL 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 27/9/2020

XSDL 27/9/2020 – KQXSDL 27/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 27/9/2020

Xổ số Đà Lạt (XSDL 27/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/9/2020. Bạn đọc có...
XSHCM 26/9/2020 – KQXSHCM 26/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 26/9/2020

XSHCM 26/9/2020 – KQXSHCM 26/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 26/9/2020

Xổ số TP.HCM (XSHCM 26/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/9/2020. Bạn đọc có...
XSHG 26/9/2020 – KQXSHG 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 26/9/2020

XSHG 26/9/2020 – KQXSHG 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 26/9/2020

Xổ số Hậu Giang (XSHG 26/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/9/2020. Bạn đọc có...
XSLA 26/9/2020 – KQXSLA 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Long An thứ Bảy ngày 26/9/2020

XSLA 26/9/2020 – KQXSLA 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Long An thứ Bảy ngày 26/9/2020

Xổ số Long An (XSLA 26/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSBP 26/9/2020 – KQXSBP 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 26/9/2020

XSBP 26/9/2020 – KQXSBP 26/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 26/9/2020

Xổ số Bình Phước (XSBP 26/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/9/2020. Bạn đọc...
XSVL 25/9/2020 – KQXSVL 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 25/9/2020

XSVL 25/9/2020 – KQXSVL 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 25/9/2020

Xổ số Vĩnh Long (XSVL 25/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/9/2020. Bạn đọc có...
XSBD 25/9/2020 – KQXSBD 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 25/9/2020

XSBD 25/9/2020 – KQXSBD 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 25/9/2020

Xổ số Bình Dương (XSBD 25/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/9/2020. Bạn đọc...
XSTV 25/9/2020 – KQXSTV 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 25/9/2020

XSTV 25/9/2020 – KQXSTV 25/9/2020: Trực tiếp xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 25/9/2020

Xổ số Trà Vinh (XSTV 25/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/9/2020. Bạn đọc có...
XSTN 24/9/2020 – KQXSTN 24/9/2020: Trực tiếp xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 24/9/2020

XSTN 24/9/2020 – KQXSTN 24/9/2020: Trực tiếp xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 24/9/2020

Xổ số Tây Ninh (XSTN 24/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 16h15 thứ Năm, ngày 24/9/2020. Bạn đọc...
XSBTH 24/9/2020 – KQXSBTH 24/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 24/9/2020

XSBTH 24/9/2020 – KQXSBTH 24/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 24/9/2020

Xổ số Bình Thuận (XSBTH 24/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 16h15 thứ Năm, ngày 24/9/2020. Bạn...
XSAG 24/9/2020 – KQXSAG 24/9/2020: Trực tiếp xổ số An Giang thứ Năm ngày 24/9/2020

XSAG 24/9/2020 – KQXSAG 24/9/2020: Trực tiếp xổ số An Giang thứ Năm ngày 24/9/2020

Xổ số An Giang (XSAG 24/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 16h15 thứ Năm, ngày 24/9/2020. Bạn đọc...
XSDN 23/9/2020 – KQXSDN 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 23/9/2020

XSDN 23/9/2020 – KQXSDN 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 23/9/2020

Kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN 23/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/9/2020. Bạn...
XSCT 23/9/2020 – KQXSCT 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 23/9/2020

XSCT 23/9/2020 – KQXSCT 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 23/9/2020

Xổ số Cần Thơ (XSCT 23/9/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 16h15 thứ Tư, ngày 23/9/2020. Bạn đọc...
XSST 23/9/2020 – KQXSST 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 23/9/2020

XSST 23/9/2020 – KQXSST 23/9/2020: Trực tiếp xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 23/9/2020

Xổ số Sóc Trăng (XSST 23/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/9/2020. Bạn đọc có...
XSBT 22/9/2020 – KQXSBT 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 22/9/2020

XSBT 22/9/2020 – KQXSBT 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 22/9/2020

Xổ số Bến Tre (XSBT 22/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/9/2020. Bạn đọc có...
XSBL 22/9/2020 – KQXSBL 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 22/9/2020

XSBL 22/9/2020 – KQXSBL 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 22/9/2020

Xổ số Bạc Liêu (XSBL 22/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/9/2020. Bạn đọc có...
XSVT 22/9/2020 – KQXSVT 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 22/9/2020

XSVT 22/9/2020 – KQXSVT 22/9/2020: Trực tiếp xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 22/9/2020

Xổ số Vũng Tàu (XSVT 22/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/9/2020. Bạn đọc có...
XSDT 21/9/2020 – KQXSDT 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 21/9/2020

XSDT 21/9/2020 – KQXSDT 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 21/9/2020

Xổ số Đồng Tháp (XSDT 21/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/9/2020. Bạn đọc...
XSCM 21/9/2020 – KQXSCM 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 21/9/2020

XSCM 21/9/2020 – KQXSCM 21/9/2020: Trực tiếp xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 21/9/2020

Xổ số Cà Mau (XSCM 21/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/9/2020. Bạn đọc có thể...
XSHCM 21/9/2020 – KQXSHCM 21/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 21/9/2020

XSHCM 21/9/2020 – KQXSHCM 21/9/2020: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 21/9/2020

Xổ số TP.HCM (XSHCM 21/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/9/2020. Bạn đọc có...
XSDL 20/9/2020 – KQXSDL 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 20/9/2020

XSDL 20/9/2020 – KQXSDL 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Đà Lạt Chủ Nhật ngày 20/9/2020

Xổ số Đà Lạt (XSDL 20/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 20/9/2020. Bạn đọc có...
XSKG 20/9/2020 – KQXSKG 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 20/9/2020

XSKG 20/9/2020 – KQXSKG 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 20/9/2020

Xổ số Kiên Giang (XSKG 20/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 20/9/2020. Bạn đọc có...
XSTG 20/9/2020 – KQXSTG 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 20/9/2020

XSTG 20/9/2020 – KQXSTG 20/9/2020: Trực tiếp xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 20/9/2020

Xổ số Tiền Giang (XSTG 20/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 20/9/2020. Bạn đọc có...
XSBP 19/9/2020 – KQXSBP 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 19/9/2020

XSBP 19/9/2020 – KQXSBP 19/9/2020: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 19/9/2020

Xổ số Bình Phước (XSBP 19/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 19/9/2020. Bạn đọc...