sau sự cố vỡ đập - các bài viết về sau sự cố vỡ đập, tin tức sau sự cố vỡ đập
Hàng chục nghìn người phải sơ tán do vỡ đập ở Mỹ

Hàng chục nghìn người phải sơ tán do vỡ đập ở Mỹ

Hàng chục nghìn người dân tại các vùng Edenville, Sanford và thành phố Midland thuộc bang...