TP.HCM triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19 để nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19 từ nay đến ngày 31/12/2020. 

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn thông qua việc rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Thứ hai, hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, UBND TPHCM giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

  Doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất trong và sau dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất trong và sau dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Thứ ba, hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của thành phố nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. UBND thành phố giao các Sở-ngành, quận-huyện chủ động rà soát, nắm bắt tình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

Về cách tổ chức thực hiện, UBND TP.HCM giao các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, UBND 24 quận-huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động trực tuyến để lắng nghe ý kiến doanh nghiệp từ đó thành phố có chính sách hỗ trợ cụ thể.

Tổ công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động. 

Định kỳ hàng tuần, Tổ công tác se họp để phối hợp giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

PHƯỢNG LÊ