33 công ty chốt quyền cổ tức tuần (14 - 18/12): Thông Quảng Ninh cao nhất với 87,35%

Trong tuần (14-18/12) sẽ có 33 công ty thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phần còn lại lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

Công ty Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) là doanh nghiệp công bố mức chi trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 87,35% (1 cổ phiếu nhận được 8.735 đồng). Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/12.

Nguồn: VnDirect
Nguồn: VnDirect

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương