bệnh nhân bị ung thư - các bài viết về bệnh nhân bị ung thư, tin tức bệnh nhân bị ung thư
Điều trị thành công cho bệnh nhân lưỡng giới bị ung thư tinh hoàn ẩn

Điều trị thành công cho bệnh nhân lưỡng giới bị ung thư tinh hoàn ẩn

Bệnh nhân 40 tuổi có vẻ ngoài giống nữ, khi lên 3 tuổi đã phát hiện bất thường ở bẹn,...