Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2 - các bài viết về Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2, tin tức Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2
Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2 có thể lây nhanh gấp 1,5 lần Omicron

Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2 có thể lây nhanh gấp 1,5 lần Omicron

Theo các kết quả nghiên cứu gần đây, biến thể phụ "tàng hình" BA.2  của Omicron có khả năng...
Not found block 'box_nb_71_cate'