Cả 2 tờ báo đưa thông tin sai sự thật về Mark Zuckerberd - các bài viết về Cả 2 tờ báo đưa thông tin sai sự thật về Mark Zuckerberd, tin tức Cả 2 tờ báo đưa thông tin sai sự thật về Mark Zuckerberd
Hai trang tin của Úc đăng tin Mark Zuckerberg qua đời để thử thách Facebook

Hai trang tin của Úc đăng tin Mark Zuckerberg qua đời để thử thách Facebook

Mặc dù đăng tin sai sự thật nhưng do đây là hai trang tin trào phúng nên không vi phạm tiêu chuẩn...