ca nghi nhiễm - các bài viết về ca nghi nhiễm, tin tức ca nghi nhiễm
Thêm 8.601 ca dương tính COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết, thấp nhất trong 80 ngày qua

Thêm 8.601 ca dương tính COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết, thấp nhất trong 80 ngày qua

Bản tin tối 3/2 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 8.601 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Thêm 13.694 ca dương tính COVID-19 trong ngày 30/1

Thêm 13.694 ca dương tính COVID-19 trong ngày 30/1

Bản tin tối 30/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 13.694 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Thêm 16.715 ca dương tính COVID-19 trong ngày 20/1

Thêm 16.715 ca dương tính COVID-19 trong ngày 20/1

Bản tin tối 20/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.715 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 15.959 ca dương tính COVID-19 trong ngày 19/1

Cả nước có thêm 15.959 ca dương tính COVID-19 trong ngày 19/1

Bản tin tối 19/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 15.959 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
 Cả nước có thêm 16.725 ca dương tính COVID-19 trong ngày 13/1

Cả nước có thêm 16.725 ca dương tính COVID-19 trong ngày 13/1

Bản tin tối 12/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.725 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.135 ca dương tính COVID-19 trong ngày 12/1, số ca tử vong giảm

Cả nước có thêm 16.135 ca dương tính COVID-19 trong ngày 12/1, số ca tử vong giảm

Bản tin tối 12/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.135 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 15.779 ca dương tính COVID-19 trong ngày 9/1

Cả nước có thêm 15.779 ca dương tính COVID-19 trong ngày 9/1

Bản tin tối 9/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 15.779 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.278 ca dương tính COVID-19 trong ngày 7/1

Cả nước có thêm 16.278 ca dương tính COVID-19 trong ngày 7/1

Bản tin tối 7/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.278 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.417 ca dương tính COVID-19 trong ngày 6/1

Cả nước có thêm 16.417 ca dương tính COVID-19 trong ngày 6/1

Bản tin tối 6/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.417 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 17.017 ca dương tính COVID-19 trong ngày 5/1

Cả nước có thêm 17.017 ca dương tính COVID-19 trong ngày 5/1

Bản tin tối 5/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 17.017 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.948 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/1

Cả nước có thêm 16.948 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/1

Bản tin tối 2/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.948 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 17.000 ca dương tính COVID-19 trong ngày 30/12

Cả nước có thêm 17.000 ca dương tính COVID-19 trong ngày 30/12

Bản tin tối 30/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 17.000 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 13.889 ca dương tính COVID-19 trong ngày 29/12

Cả nước có thêm 13.889 ca dương tính COVID-19 trong ngày 29/12

Bản tin tối 29/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 13.889 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.377 ca dương tính COVID-19 trong ngày 23/12

Cả nước có thêm 16.377 ca dương tính COVID-19 trong ngày 23/12

Bản tin tối 23/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.377 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.555 ca dương tính COVID-19 trong ngày 22/12

Cả nước có thêm 16.555 ca dương tính COVID-19 trong ngày 22/12

Bản tin tối 22/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.555 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 16.110 ca dương tính COVID-19 trong ngày 19/12

Cả nước có thêm 16.110 ca dương tính COVID-19 trong ngày 19/12

Bản tin tối 19/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 16.110 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội là...
Cả nước có thêm 15.270 ca dương tính COVID-19 trong ngày 16/12

Cả nước có thêm 15.270 ca dương tính COVID-19 trong ngày 16/12

Bản tin tối 16/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 15.270 ca mắc COVID-19, riêng Cà Mau là...
Cả nước có thêm 15.527 ca dương tính COVID-19 trong ngày 15/12, TP.HCM nhiều nhất với 1.270 ca

Cả nước có thêm 15.527 ca dương tính COVID-19 trong ngày 15/12, TP.HCM nhiều nhất với 1.270 ca

Bản tin tối 15/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 15.527 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 9/12 vượt mốc 15.000

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 9/12 vượt mốc 15.000

Bản tin tối 9/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 15.311 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 14.599 ca dương tính COVID-19 trong ngày 8/12, TP.HCM có 1.475 ca

Thêm 14.599 ca dương tính COVID-19 trong ngày 8/12, TP.HCM có 1.475 ca

Bản tin tối 8/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 14.599 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 13.698 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/12, TP.HCM có 1.738 ca

Thêm 13.698 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/12, TP.HCM có 1.738 ca

Bản tin tối 2/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 13.698 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 14.508 ca dương tính COVID-19 trong ngày 1/12, TP.HCM có 1.675 ca

Thêm 14.508 ca dương tính COVID-19 trong ngày 1/12, TP.HCM có 1.675 ca

Bản tin tối 1/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 14.508 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 12.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/11, TP.HCM có 1.454 ca

Thêm 12.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/11, TP.HCM có 1.454 ca

Bản tin tối 28/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 12.936 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 12.450 ca mắc COVID-19 trong ngày 25/11, TP.HCM có 1.582 ca

Thêm 12.450 ca mắc COVID-19 trong ngày 25/11, TP.HCM có 1.582 ca

Bản tin tối 25/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 12.450 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 11.811 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/11, TP.HCM có 1.666 ca

Thêm 11.811 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/11, TP.HCM có 1.666 ca

Bản tin tối 24/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 11.811 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 10.223 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/11, TP.HCM có 1.609 ca

Thêm 10.223 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/11, TP.HCM có 1.609 ca

Bản tin tối 18/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 10.223 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 9.849 ca mắc COVID-19 trong ngày 17/11, TP.HCM có 1.337 ca

Thêm 9.849 ca mắc COVID-19 trong ngày 17/11, TP.HCM có 1.337 ca

Bản tin tối 17/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 9.849 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 8.497 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/11, TP.HCM có 1.240 ca

Thêm 8.497 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/11, TP.HCM có 1.240 ca

Bản tin tối 13/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 8.497 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 8.162 ca mắc COVID-19 trong ngày 11/11, TP.HCM có 1.185 ca

Thêm 8.162 ca mắc COVID-19 trong ngày 11/11, TP.HCM có 1.185 ca

Bản tin tối 11/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 8.162 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...