các hệ thống xét nghiệm - các bài viết về các hệ thống xét nghiệm, tin tức các hệ thống xét nghiệm
Viện kiểm sát đề nghị truy tố giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Viện kiểm sát đề nghị truy tố giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC bị đề nghị truy tố với tội danh "Vi phạm quy định...