các loại hoa hồng - các bài viết về các loại hoa hồng, tin tức các loại hoa hồng
Hoa hồng lại rớt giá, bán rẻ như cho

Hoa hồng lại rớt giá, bán rẻ như cho

Giá hoa hồng thơm nhiều loại giảm chỉ còn vài trăm đồng một bông được bày bán la liệt.