cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện - các bài viết về cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện, tin tức cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện
Cảnh báo giả mạo kêu gọi hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19

Cảnh báo giả mạo kêu gọi hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19

Ngày 22/6, bác sỹ Lê Thanh Chiến, Giám đốc bệnh viện Trưng Vương TP.HCM thông báo về việc...