chăm sóc y tế trên toàn thế giới - các bài viết về chăm sóc y tế trên toàn thế giới, tin tức chăm sóc y tế trên toàn thế giới
10 người giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản trong dịch COVID-19

10 người giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản trong dịch COVID-19

Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ (NGO) Oxfam, 10 người giàu nhất thế giới đã tăng...