chiến lược tiêm chủng - các bài viết về chiến lược tiêm chủng, tin tức chiến lược tiêm chủng
Việt Nam đã tiêm hơn 2 triệu mũi 3 vaccine Covid-19

Việt Nam đã tiêm hơn 2 triệu mũi 3 vaccine Covid-19

Việt Nam đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường vaccine Covid-19 cho người dân.