chính sách tiền lương - các bài viết về chính sách tiền lương, tin tức chính sách tiền lương
Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Nội dung trên được đề cập trong Nghị quyết số 65 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng...
Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới

Nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức,...
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu

Nếu tiền lương của công chức, viên chức khi cải cách tăng 23,5%, ít nhất lương hưu phải...
Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Một số đề xuất mới liên quan tới cách tính lương hưu trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội...
4 nhóm chính sách trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) có nhiều tác động tới lao động nữ

4 nhóm chính sách trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) có nhiều tác động tới lao động nữ

Hiện nay, Bộ LĐTB&XH bắt đầu trình lấy ý kiến các bộ ngành, chuyên gia, bên liên quan Dự...
Những điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động năm 2023

Những điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động năm 2023

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15, từ ngày 1/7/2023 có nhiều điểm mới về tiền lương, phụ...
7 chính sách mới về tiền lương áp dụng từ ngày 1/1/2021

7 chính sách mới về tiền lương áp dụng từ ngày 1/1/2021

Từ 1/1/2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 bãi bỏ các quy định về nguyên tắc xây dựng thang...
Lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 13/3/2020: Dấu ấn vô cực

Lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 13/3/2020: Dấu ấn vô cực

Lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 13/3/2020: Dấu ấn vô cực - Sau khi bị phá sản gia đình William...