chợ phim - các bài viết về chợ phim, tin tức chợ phim
Pháp tiếp tục hỗ trợ việc quốc tế hóa điện ảnh Việt Nam

Pháp tiếp tục hỗ trợ việc quốc tế hóa điện ảnh Việt Nam

Hai chuyên gia trẻ Việt Nam sẽ lần đầu tham gia Chợ phim 2024 của Liên hoan Phim Cannes.