Chữ ký độc đáo của 45 tổng thống Mỹ

Bạn đã bao giờ tò mò chữ ký của các Tổng thống Mỹ trông như thế nào chưa?

Cuộc đời và sự nghiệp của các Tổng thống Mỹ luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Và chữ ký có lẽ là một trong những dấu ấn cá nhân được nhớ đến nhất của những ông chủ Nhà Trắng. Nghi lễ ký kết công khai là một truyền thống trong chính trị Mỹ, nơi những nhà lãnh đạo biến đạo luật của Quốc hội thành luật. Các sự kiện này dẫn đến nhiều giai thoại thú vị.

Lyndon B. Johnson nổi tiếng vì dùng hơn 75 cây bút để ký Đạo luật Dân quyền năm 1964. Ông tặng số bút này cho những người ủng hộ dự luật, bao gồm Rosa Parks, người được tôn vinh là "mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại", và Martin Luther King Jr., nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1964.

George Washington. Ảnh: Business Insider
George Washington. Ảnh: Business Insider
John Adams. Ảnh: Business Insider
John Adams. Ảnh: Business Insider
Thomas Jefferson. Ảnh: Business Insider. 
Thomas Jefferson. Ảnh: Business Insider. 
James Madison. Ảnh: Business Insider. 
James Madison. Ảnh: Business Insider. 
James Monroe. Ảnh: Business Insider. 
James Monroe. Ảnh: Business Insider. 
John Quincy Adams. Ảnh: Business Insider. 
John Quincy Adams. Ảnh: Business Insider. 
Andrew Jackson. Ảnh: Business Insider. Andrew Jackson. Ảnh: Business Insider. 
Martin Van Buren. Ảnh: Business Insider. 
Martin Van Buren. Ảnh: Business Insider. 
William Henry Harrison. Ảnh: Business Insider. 
William Henry Harrison. Ảnh: Business Insider. 
John Tyler. Ảnh: Business Insider. 
John Tyler. Ảnh: Business Insider. 
James K. Polk. Ảnh: Business Insider. 
James K. Polk. Ảnh: Business Insider. 
Zachary Taylor. Ảnh: Business Insider. 
Zachary Taylor. Ảnh: Business Insider. 
Millard Fillmore. Ảnh: Business Insider. 
Millard Fillmore. Ảnh: Business Insider. 
Franklin Pierce. Ảnh: Business Insider. 
Franklin Pierce. Ảnh: Business Insider. 
James Buchanan. Ảnh: Business Insider. 
James Buchanan. Ảnh: Business Insider. 
Abraham Lincoln. Ảnh: Business Insider.                Andrew Johnson. Ảnh: Business Insider
Abraham Lincoln. Ảnh: Business Insider. 
 Andrew Johnson. Ảnh: Business Insider
 Andrew Johnson. Ảnh: Business Insider
Ulysses S. Grant. Ảnh: Business Insider. 
Ulysses S. Grant. Ảnh: Business Insider. 
Rutherford B. Hayes. Ảnh: Business Insider. 
Rutherford B. Hayes. Ảnh: Business Insider. 
James. A Garfield. Ảnh: Business Insider. 
James. A Garfield. Ảnh: Business Insider. 
Chester A. Arthur. Ảnh: Business Insider. 
Chester A. Arthur. Ảnh: Business Insider. 
Grover Cleveland. Ảnh: Business Insider. 
Grover Cleveland. Ảnh: Business Insider. 
Benjamin Harrison. Ảnh: Business Insider. 
Benjamin Harrison. Ảnh: Business Insider. 
William McKinley. Ảnh: Business Insider. 
William McKinley. Ảnh: Business Insider. 
Theodore Roosevelt. Ảnh: Business Insider. 
Theodore Roosevelt. Ảnh: Business Insider. 
William Howard Taft. Ảnh: Business Insider. 
William Howard Taft. Ảnh: Business Insider. 
Woodrow Wilson. Ảnh: Business Insider. 
Woodrow Wilson. Ảnh: Business Insider. 
Warren G. Harding. Ảnh: Business Insider. 
Warren G. Harding. Ảnh: Business Insider. 
Calvin Coolidge. Ảnh: Business Insider. 
Calvin Coolidge. Ảnh: Business Insider. 
Herbert Hoover. Ảnh: Business Insider. 
Herbert Hoover. Ảnh: Business Insider. 
Franklin D. Roosevelt. Ảnh: Business Insider. 
Franklin D. Roosevelt. Ảnh: Business Insider. 
Harry S. Truman. Ảnh: Business Insider. 
Harry S. Truman. Ảnh: Business Insider. 
Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Business Insider. 
Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Business Insider. 
John F. Kennedy. Ảnh: Business Insider. 
John F. Kennedy. Ảnh: Business Insider. 
Lyndon B. Johnson. Ảnh: Business Insider. 
Lyndon B. Johnson. Ảnh: Business Insider. 
Richard Nixon. Ảnh: Business Insider. 
Richard Nixon. Ảnh: Business Insider. 
Gerald Ford. Ảnh: Business Insider. 
Gerald Ford. Ảnh: Business Insider. 
Jimmy Carter. Ảnh: Business Insider. 
Jimmy Carter. Ảnh: Business Insider. 
Ronald Reagan. Ảnh: Business Insider. 
Ronald Reagan. Ảnh: Business Insider. 
  George H.W. Bush. Ảnh: Business Insider. 

George H.W. Bush. Ảnh: Business Insider. 

Bill Clinton. Ảnh: Business Insider. 
Bill Clinton. Ảnh: Business Insider. 
George W. Bush. Ảnh: Business Insider. 
George W. Bush. Ảnh: Business Insider. 
Barack Obama. Ảnh: Business Insider. 
Barack Obama. Ảnh: Business Insider. 
Donald Trump. Ảnh: Business Insider. 
Donald TrumpẢnh: Business Insider. 
Chữ ký của 45 tổng thống Mỹ. Nguồn: Business Insider.

(Tổng hợp)

AN LY