Cổ đông lớn nhất của Hoàng Quân bán sạch cổ phiếu

Hoàng Quân (HQC) Sau lùm xùm, cổ đông lớn nhất “quay xe” bán ra và không còn là cổ đông lớn.

Ngày 4/4, ông Lê Văn Lợi vừa bán 1.856.100 cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 6% về còn 5,62% vốn điều lệ.

Tiếp theo, ngày 6/4, ông Lợi tiếp tục bán thêm 7.858.100 cổ phiếu HQC để giảm sở hữu về 3,63% vốn điều lệ tại HQC và chính thức không còn là cổ đông lớn tại HQC.

Trước đó, ngày 28/7/2021, ông Lợi mua vào 1.247.000 cổ phiếu HQC để nâng sở hữu từ 4,99% lên 5,25% vốn điều lệ tại HQC và chính thức trở thành cổ đông lớn tại công ty. Ngoài ra, ngày 18/3/2022, ông Lợi tiếp tục mua thêm 2.617.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 6,47% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất của HQC.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn liên tục mua vào và trở thành cổ đông lớn, ông Lợi đã “quay xe” bán ra cổ phiếu.

Liên quan đến Địa ốc Hoàng Quân, trước đó nhóm cổ đông ký tên kiến nghị có 42 nhà đầu tư nắm 48,8 triệu cổ phiếu HQC đã muốn đề cử người bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và đưa kiến nghị này vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Phản ứng lại, phía HQC chưa đồng ý và cho rằng văn bản của nhóm cổ đông không có đầy đủ chữ ký và con dấu đối với các cổ đông là pháp nhân. Trước đó, Công ty cũng đã dừng kỳ họp ĐHĐCĐ và huỷ bỏ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội vào ngày 7/2.

Tổng Hợp