Công viên Tuổi trẻ Thủ đô - các bài viết về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, tin tức Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Tiếp tục tháo dỡ các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Tiếp tục tháo dỡ các công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm này sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Công trình nào không tự...