cột điện gãy đổ - các bài viết về cột điện gãy đổ, tin tức cột điện gãy đổ
Khoảnh khắc cột điện đổ sập khiến anh nhân viên ngã đập người xuống mặt đường

Khoảnh khắc cột điện đổ sập khiến anh nhân viên ngã đập người xuống mặt đường

Hình ảnh trụ điện gãy đổ kéo theo cả thợ điện đang leo bên trên để sửa chữa đường...