cuộc khủng hoảng về khoa học - các bài viết về cuộc khủng hoảng về khoa học, tin tức cuộc khủng hoảng về khoa học
Giám đốc CERN kêu gọi 'bình thường mới' sau đại dịch COVID-19

Giám đốc CERN kêu gọi 'bình thường mới' sau đại dịch COVID-19

Bà Gianotti hy vọng thế giới sẽ không trở lại “bình thường cũ” mà một “bình thường...
TP.HCM hủy 61 dự án không thực hiện đúng kế hoạch, trong đó có nhiều dự án trên đất 'vàng'

TP.HCM hủy 61 dự án không thực hiện đúng kế hoạch, trong đó có nhiều dự án trên đất 'vàng'

Các dự án này đã được HĐND TP.HCM thông qua trong các năm 2015, 2016, 2017.