Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - các bài viết về Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tin tức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Việt Nam kêu gọi các bên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân trong xung đột

Việt Nam kêu gọi các bên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân trong xung đột

Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định trên thế giới hiện nay, việc thụ hưởng quyền con người...