Đại sứ quán Ấn Độ - các bài viết về Đại sứ quán Ấn Độ, tin tức Đại sứ quán Ấn Độ
300 máy thở cùng 100 tấn oxy y tế Ấn Độ tài trợ đã đến TP.HCM

300 máy thở cùng 100 tấn oxy y tế Ấn Độ tài trợ đã đến TP.HCM

Sáng 31/8 tại cảng Nhà Rồng, Khánh Hội ở TP.HCM 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy...
Not found block 'box_nb_71_cate'