đấu giá cổ vật - các bài viết về đấu giá cổ vật, tin tức đấu giá cổ vật
Đàm phán thành công để đưa ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' về Việt Nam

Đàm phán thành công để đưa ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' về Việt Nam

Hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”cho phía Việt Nam trên...
Hôm nay đấu giá ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo': con dấu quan trọng nhất của triều Nguyễn

Hôm nay đấu giá ấn vàng "Hoàng đế chi bảo": con dấu quan trọng nhất của triều Nguyễn

Theo các nhà nghiên cứu, ấn Hoàng đế chi bảo là cổ vật có giá trị rất cao, thu hút sự quan tâm...