Điểm sáng kinh tế Việt Nam: 5 năm liên tiếp xuất siêu

Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, thương mại hàng hóa năm 2020 thặng dư 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
xuat-khau-5-nam.jpg
Nguồn: TTXVN

P.V