giảm thuế VAT - các bài viết về giảm thuế VAT, tin tức giảm thuế VAT
Thuế VAT được giảm xuống còn 8% từ ngày 1/2

Thuế VAT được giảm xuống còn 8% từ ngày 1/2

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định áp dụng giảm thuế GTGT đối với tổ chức, cá nhân...
Chính thức giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1/2

Chính thức giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1/2

Phần lớn các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất VAT 10% sẽ được giảm về 8% từ ngày...
Dự kiến giảm thuế VAT về 8% từ tháng 2

Dự kiến giảm thuế VAT về 8% từ tháng 2

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10% sẽ được giảm 2% trong năm 2022,...