"Hộ chiếu vaccine" điện tử - các bài viết về "Hộ chiếu vaccine" điện tử, tin tức "Hộ chiếu vaccine" điện tử
Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Ngày 8/4, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19; từ...