Hoàn thuế hơn 9 tỷ đồng cho doanh nghiệp TP.HCM

Theo Cục thuế TP.HCM, 8 tháng qua đơn vị đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 1.542 hồ sơ với tổng số tiền được hoàn là 9.103 tỷ đồng, giảm 3,2% số tiền hoàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 89% tổng số hồ sơ và 92% tổng số thuế được hoàn; trường hợp đầu tư chỉ chiếm 2,3% tổng số hồ sơ và 6,1% tổng số thuế được hoàn.

Hầu hết, hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử. Trong đó, 100% trường hợp hoàn thuế xuất khẩu được giải quyết bằng phương thức điện tử, người nộp thuế có nhiều thuận lợi trong việc gửi hồ sơ hoàn thuế cũng như theo dõi tình hình xử lý hồ sơ giải quyết hoàn thuế.

 Các doanh nghiệp được hoàn thuế tại TP.HCM chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu.
 Các doanh nghiệp được hoàn thuế tại TP.HCM chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu.

Ngoài ra, trong 8 tháng qua Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 12.263 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là gần 2.502 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục thuế TP.HCM, tổng số doanh nghiệp (mã 10 số) đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM là khoảng 259.161 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp phát sinh mới là 27.136, số doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động là 24.402 doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, Cục thuế TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thuế để hàng hóa được thông quan nhanh chóng và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thuế thuận lợi hơn.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG GIA