Học sinh TP Hồ Chí Minh tiếp tục được nghỉ học đến ngày 19/4

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4; riêng đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp sẽ nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Ngày 29/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19.

Theo đánh giá của UBND TP Hồ Chí Minh, hiện dịch COVID-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng, UBND Thành phố tiếp tục cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 19/4. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 19/4.
Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 19/4.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cũng yêu cầu sau thời gian nghỉ học nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,..); tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa...).

Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

PV (t/h)