Hơn 21.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong 8 tháng đầu năm, TP.HCM lên kế hoạch xây dựng gói hỗ trợ thứ hai

“Dịch COVID-19 đã quay trở lại tác động mạnh tới miền Trung và miền Bắc. TP.HCM là trung tâm kinh tế của cả nước, góp phần bổ sung vào mục tiêu thu của trung ương nên phải nỗ lực lớn”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Tại “Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020” diễn ra ngày 26/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết 8 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tương ứng hơn 50% kế hoạch. 

So với cùng kỳ 2019, hoạt động giải ngân đầu tư công của thành phố cao hơn về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn. Ảnh: TTBC TP.HCM.
Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn. Ảnh: TTBC TP.HCM.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh các đơn vị lưu ý con số giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50% hiện nay là con số nhắc nhở chứ không phải thành tích. 

Ông Phong cho rằng việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần thúc đẩy tổng cầu nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong bối cảnh tác động dịch COVID-19. 

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nêu rõ mục tiêu đến ngày 15/10 phải giải ngân đạt từ 80%. Cả hệ thống chính quyền, các Sở ngành và 24 quận huyện sẽ nỗ lực cao nhất để đến cuối năm 2020 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%.

Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết UBND TP.HCM chủ trì tổ chức giao ban 2 tuần/lần với các chủ đầu tư về tình hình giải ngân, trong đó các Sở ban ngành làm việc trước với các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, cũng như thống nhất phương án giải quyết.

Định kỳ kiểm tra tình hình giải ngân, công khai danh sách các đơn vị chậm giải ngân gửi về Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư thống kê, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, không để kẽ hở xảy ra việc chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án đầu tư công.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cam kết sẽ theo sát quá trình đẩy mạnh thực hiện dự án, chủ động lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ thi công các dự án.

“Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt”, ông Phong yêu cầu.

TP.HCM phải nỗ lực lớn trong thu ngân sách năm nay

Hiện TP.HCM đã hoàn thành thu ngân sách khoảng 53%. Ảnh: TNO.
Hiện TP.HCM đã hoàn thành thu ngân sách khoảng 53%. Ảnh: TNO.

Về nguồn thu ngân sách nhà nước tại TP.HCM, Sở Tài chính cho biết tính đến thời điểm hiện nay, nguồn thu ước thực hiện đạt hơn 216.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% so với kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, tình hình nguồn thu trên địa bàn TP.HCM gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. 8 tháng đầu năm, có 21.226 doanh nghiệp ngưng hoạt động, giảm 126.000 tỷ đồng vốn đăng ký…

Ông Nguyễn Thành Phong đặt vấn đề làm sao để tăng thu ngân sách, hiện nay tỷ lệ thu mới đạt hơn 53% so với tổng dự toán cả năm. Do đó, nếu không quyết liệt thì không đạt mục tiêu. 

“Dịch COVID-19 đã quay trở lại tác động mạnh tới miền Trung và miền Bắc. Thành phố là trung tâm kinh tế của cả nước, góp phần bổ sung vào mục tiêu thu của trung ương nên phải nỗ lực lớn. Vì vậy các ngành, đơn vị phải lượng hóa và cụ thể về nguồn thu từ nay đến cuối năm, như đất đai từ nay đến cuối năm thu được bao nhiêu, thu chỗ nào”, Chủ tịch TP.HCM nói rõ.

Ông nhấn mạnh tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi diễn biến khó lường của dịch nên nguồn thu ngân sách cần có nhiều giải pháp.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị các Sở liên quan tham mưu cho thành phố xây dựng gói hỗ trợ thứ hai đối với các doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đánh giá gói hỗ trợ thứ nhất đã hỗ trợ cho doanh nghiệp có kết quả ra sao, đặt ra những vấn đề gì cần thay đổi.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường dịch vụ công, trực tuyến công, thực hiện bán đấu giá tạo nguồn thu đối với các quỹ nhà đất đã được phê duyệt…

Song song đó, rà soát các tài sản phải thu đối với các tài sản sau thanh kiểm tra. Công tác quản lý nhà công, đất công tại các quận huyện hiện nay chưa chặt chẽ, các địa phương cần thống kê lại và báo cáo UBND TP.HCM.

KHOA MINH