khách chưa tiêm vaccine - các bài viết về khách chưa tiêm vaccine, tin tức khách chưa tiêm vaccine
Các hãng hàng không tiếp tục kiến nghị Chính phủ mở lại đường bay quốc tế

Các hãng hàng không tiếp tục kiến nghị Chính phủ mở lại đường bay quốc tế

"Không chỉ Việt Nam mà nhìn chung các nước đều tiếp cận theo cách này", Phó cục trưởng Hàng...