Làm việc trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được hưởng lương như thế nào?

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ 30/4 và 1/5 trong khi những người làm làm việc trong ngày này được trả cao hơn nhiều lần.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng tối thiểu số tiền bằng 300% lương, chưa kể tiền lương được trả như thường lệ.

Như vậy, nếu như tính cả lương được trả cho một ngày làm việc, ngườ lao động sẽ được hưởng ít nhất 400% mức lương của ngày làm việc bình thường.

Điều 98 Bộ luật Lao động cũng nêu rõ, người làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Còn nếu công việc ban đêm này là làm thêm giờ (dịp lễ 30/4 và 1/5 chẳng hạn), họ còn được trả thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

lao-dong-2-16484701513952079544778.jpg

Ngày 30/4 và 1/5 năm nay trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù vào 2 ngày đầu tiên của tuần làm việc tiếp theo là thứ Hai (ngày 2/5) và thứ Ba (ngày 3/5).

Những người làm ở doanh nghiệp quy định chỉ nghỉ 1 ngày cuối tuần thì sẽ chỉ được nghỉ bù 1 ngày. Như vậy, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trên thực tế người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 hoặc 4 ngày.

Do quy định được hưởng nguyên lương, những người lao động nghỉ trọn vẹn 2 ngày 30/4 và 1/5 sẽ được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường. Còn nếu đi làm trong 2 ngày đó, họ sẽ được tính tiền làm thêm giờ.

Người lao động có quyền từ chối làm việc vào ngày lễ tết, hoặc yêu cầu thỏa thuận lại chế độ tiền lương thưởng cao hơn mức quy định trong luật nếu làm việc trong ngày lễ tết. Mức thỏa thuận tiền lương có thể được tính dựa trên quy định trong Bộ luật Lao động hoặc thương thảo để doanh nghiệp trả lương cao hơn quy định trong luật.

Còn chế độ thưởng ngày lễ 30/4 và 1/5, theo Bộ luật Lao động hiện hành không quy định chế độ thưởng với lao động ngày lễ, tết. Việc này tùy thuộc vào thương thảo trong quy ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thực tế nhiều cơ quan, doanh nghiệp trích tiền từ quỹ phúc lợi hay quỹ tiền lương dự phòng để thưởng cho người lao động vào các ngày lễ tết như 30/4 và 1/5.

Mức thưởng 30/4 và 1/5 tùy thuộc vào vị trí công việc, thâm niên của cá nhân và khả năng tài chính của đơn vị. Khoản thưởng từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị tính thuế với mức khấu trừ 10% trên tổng số tiền thưởng.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương