Lễ trao giải thưởng -Học bổng KOVA lần thứ 21 - các bài viết về Lễ trao giải thưởng -Học bổng KOVA lần thứ 21, tin tức Lễ trao giải thưởng -Học bổng KOVA lần thứ 21
3 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng KOVA  hạng mục Kiến tạo

3 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng KOVA hạng mục Kiến tạo

Đó là GS.TS Nguyễn Thị Lang cùng nhóm nghiên cứu ( Giải tập thể), PGS.TS Buôn Krông Thị Tuyết...