Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 22/4 - 29/4/2022

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 22/4 - 29/4/2022.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 22/4 - 29/4/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU
23/04/2022 8:00:00 16:00:00 Đường Trương Công Định ( từ Nguyễn An Ninh đến Lê Hồng Phong), một phần đường Nguyễn Tri Phương, Kha Vạn Cân, Hàn Mặc Tử, Kiều Thanh Quế thuộc phường 7, 8. Đuờng Ba Cu ( từ Lê Lai đến Lê Hồng Phong), Nguyễn Kim, một phần đường Bà Triệu, Lê Lai, Đồ Chiểu, Lý Tự Trọng thuộc phường 1, 3, 4
25/04/2022 8:00:00 15:00:00 Đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Biểu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Cư Trinh, Lê Hồng Phong nối dài thuộc phường Thắng Tam
26/04/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Thắng Nhì
27/04/2022 8:00:00 15:00:00 Đường Vi Ba, Núi Lớn thuộc phường Thắng Nhì, Phường 1
27/04/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần đường Lê Hồng Phong, Yên Bái, Tô Hiến Thành, Tú Xương, Nguyễn Kim thuộc phường 4
23/04/2022 8:04:00 8:20:00 SCADA
28/04/2022 11:30:00 13:30:00 Đường Vi Ba, Núi Lớn thuộc phường Thắng Nhì, Phường 1
ĐIỆN LỰC BÀ RỊA
28/04/2022 13:30:00 15:00:00 Khu vực trạm Hùng Vương 1, Phường Phước Hưng
28/04/2022 15:00:00 16:30:00 Khu vực trạm Nguyễn Bình, Phường Phước Nguyên
ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện Long Điền
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện Long Điền
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Ấp Hải Lâm, Hải Sơn, Lò Vôi, Phước Lâm, Phước Thọ, Phước Lộc- Xã Phước Hưng, Một phần Ấp Phước Bình, Phước Thắng _- Xã Phước Tỉnh , huyện Long Điền
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Ấp Hải Lâm, Hải Sơn, Lò Vôi, Phước Lâm, Phước Thọ, Phước Lộc- Xã Phước Hưng, KP Hải Bình , Hải Lộc, Hải An, Hải Điền, Hải Tân - TT Long Hải, huyện Long Điền
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Ấp Hải Lâm, Hải Sơn, Lò Vôi, Phước Lâm, Phước Thọ, Phước Lộc- Xã Phước Hưng, Một phần Ấp Phước Bình, Phước Thắng _- Xã Phước Tỉnh , KP Hải Bình Hải Hà, Hải Lộc, Hải An, Hải Điền, Hải Tân - TT Long Hải, huyện Long Điền
26/04/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện Long Điền
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ
24/04/2022 7:00:00 17:00:00 khu vực lọc hóa dầu xã Long Sơn
28/04/2022 7:00:00 17:00:00 1 phần phường Phú Mỹ và Mỹ Xuân
28/04/2022 7:00:00 17:00:00 1 phần phường Phú Mỹ và Mỹ Xuân
23/04/2022 8:00:00 16:00:00 KP 4 phường Hắc Dịch, ấp 1, 5 xã Tóc Tiên
25/04/2022 8:00:00 16:00:00 một Phần Phường Hắc Dịch
26/04/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần Xã Tân Hải
26/04/2022 8:00:00 16:00:00 Khu nhà Văn Hóa mỹ Xuân
27/04/2022 8:00:00 11:30:00 1 phần Xã Tân Hải
28/04/2022 8:00:00 16:00:00 1 phần Xã Sông Xoài
29/04/2022 8:00:00 16:00:00 1 phần kp Mỹ Tân - Phường Mỹ Xuân
ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC
24/04/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Sonadezi Châu Đức
26/04/2022 8:00:00 11:00:00 một phần khu vực thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (khu Nghĩa địa Tân Giao
27/04/2022 8:00:00 11:30:00 một phần khu vực ấp Quảng Phú, xã Đá Bạc (khu vực Ngã Ba Cô Đơn đi vào)
27/04/2022 8:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực Cù Bị 3, 4, xã Cù Bị
27/04/2022 13:30:00 16:00:00 toàn bộ khu vực ấp Phước Trung, xã Đá Bạc
ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC
26/04/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Hồ Tràm, ấp Ông Tô, xã Phước Thuận
25/04/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Thuận
25/04/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Phú Sơn , xã Hòa Hiệp
27/04/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu
27/04/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu
27/04/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Khu 1 Dân Tộc, xã Bình Châu
ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ
28/04/2022 7:30:00 16:30:00 Ấp Tân Thuận, Tân Hòa Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ

TRUNG HIẾU